top of page

Penafian Terjemahan Halaman Web Hookle

 

Terakhir dikemas kini pada 25 Januari 2021

 

PERKHIDMATAN INI MUNGKIN MENGANDUNGI TERJEMAHAN DIKUASAI OLEH GOOGLE. GOOGLE MENAFIKAN SEMUA JAMINAN YANG BERKAITAN DENGAN TERJEMAHAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK SETIAP JAMINAN TEPAT, KEPERCAYAAN, DAN SETIAP JAMINAN TERSIRAT DENGAN KEBAIKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN NEGERI.

 

Laman web Hookle telah diterjemahkan untuk kemudahan anda menggunakan perisian terjemahan yang dikuasakan oleh Google Translate. Usaha yang munasabah telah dilakukan untuk memberikan terjemahan yang tepat, namun, tidak ada terjemahan automatik yang sempurna dan juga tidak bertujuan untuk menggantikan penterjemah manusia. Terjemahan disediakan sebagai perkhidmatan kepada pengguna laman web Hookle, dan disediakan "sebagaimana adanya." Tiada jaminan apa pun, baik tersurat atau tersirat, dibuat mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau ketepatan terjemahan apa pun yang dibuat dari bahasa Inggeris ke bahasa lain. Beberapa kandungan (seperti gambar, video, Flash, dll.) Mungkin tidak diterjemahkan dengan tepat kerana keterbatasan perisian terjemahan.

Teks rasmi adalah laman web versi Bahasa Inggeris. Sebarang perbezaan atau perbezaan yang dibuat dalam terjemahan tidak mengikat dan tidak mempunyai kesan undang-undang untuk tujuan pematuhan atau penguatkuasaan. Sekiranya ada pertanyaan yang berkaitan dengan ketepatan maklumat yang terdapat dalam laman web yang diterjemahkan, rujuk laman web versi Bahasa Inggeris yang merupakan versi rasmi.

bottom of page